რემა ლისის ბინები
ბინები ხელმისაწვდომია 58.5 მ2-დან 163.7 მ2-ის ჩათვლით, თეთრი კარკასის
მდგომარეობით

 


ბინები

ბინა N1, პირველი სართული

საცხოვრებელი ფართი: 58.5 - საზაფხულო ფართი: 0.0

ბინა N2, პირველი სართული

საცხოვრებელი ფართი: 64.3 - საზაფხულო ფართი: 0.0 - ეზო: 80.4

ბინა N3, პირველი სართული

საცხოვრებელი ფართი: 107.3 - საზაფხულო ფართი: 0.0 - ეზო: 91.8

ბინა N4, მეორე სართული

საცხოვრებელი ფართი: 58.8 - საზაფხულო ფართი: 23.6

ბინა N5, მეორე სართული

საცხოვრებელი ფართი: 64.3 - საზაფხულო ფართი: 13.9

ბინა N6, მეორე სართული

საცხოვრებელი ფართი: 107.3 - საზაფხულო ფართი: 31.1

ბინა N7, მესამე სართული

საცხოვრებელი ფართი: 128.7 - საზაფხულო ფართი: 35.0

ბინა N8, მესამე სართული

საცხოვრებელი ფართი: 107.3 - საზაფხულო ფართი: 37.5